КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ХОЛДИНГУ

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ХОЛДИНГУ

Illustration

Шановні колеги!Наш успіх заснований на багатьох факторах, серед яких одним з найважливіших є якість наданих нами послуг, а також прагнення бути у всіх відношеннях зразковою та передовою компанією.

Ще одним з факторів нашого успіху є наша репутація, заснована на невизнанні компромісів щодо етичних стандартів. Ми маємо намір і надалі зміцнювати свою репутацію, в тому числі і шляхом забезпечення належної поведінки своїх співробітників як на робочому місці, так і за його межами.Я пишаюся тим, що холдинг заклав основу культури свідомості, яка демонструє важливість розуміння відповідальності, можливостей і очікувань, здатних створити простір, в якому Ви не лише відчуваєте себе в безпеці, але й досягаєте вершин свого професіоналізму.Надаючи винятковий сервіс нашим клієнтам, а співробітникам можливості для розвитку, ми прагнемо стати для них надійними та постійними партнерами.Щоб забезпечувати успіх наших партнерів, ми маємо й надалі сприяти розвитку інноваційних підходів до бізнес-процесів і розширювати можливості з нечуваною раніше швидкістю, а також змінюватися відповідно до нових умов.Але мова не тільки про те, що ми робимо, а й про те, наскільки відповідально ми до цього підходимо. Корпоративний кодекс - це збірник керівних принципів, на які ми спираємося в роботі і бізнесі. Дотримуючись Корпоративного кодексу, ми вибудовуємо довірчі і надійні відносини з партнерами.Ми робимо те, що обіцяємо. Ми встановлюємо для себе високі стандарти, і розцінюємо це як ще одну можливість стати краще. Ніколи не буває занадто добре. Бути першим недостатньо. Після того як ми поліпшили ідею, будемо робити це ще раз.Наші перемоги - це результат того, що колектив холдингу, що працює в різних містах нашої країни, завжди виступав як одна велика команда, згуртована спільними цілями, корпоративними цінностями і принципами.Ми розвиваємо таланти, виховуємо лідерів та заохочуємо досягнення. Наш Кодекс спрямовує усі наші ділові відносини й взаємодії, та зокрема те, як ми ставимося один до одного на робочому місці. Важливо, щоб ви відчували себе впевнено й безпечно.Я впевнений, що Корпоративний кодекс допоможе нам підтримувати і зміцнювати авторитет нашої компанії, показувати приклад надійної і професійної роботи.
З повагою,М.О. Гвоздьов

 • Загальні положення

  Корпоративний кодекс (далі - Кодекс) – це документ, який містить звід загально-корпоративних норм, правил і законів, які є обов'язковими для виконання всіма співробітниками підприємств групи компаній холдингу (далі - Холдинг). Саме на даних правилах базується розуміння того, хто ми такі, як ми поводимося, до чого ми повинні прагнути. Дія цього документу поширюється на всі підприємства і підрозділи Холдингу, та є основою для визначення моделі поведінки співробітників.Цей Кодекс розроблений на основі норм законодавства України і ділової етики. В цьому Кодексі описуються основні принципи взаємодії керівництва і персоналу Холдингу, правила поведінки та вимоги до співробітників.Дані правила підтверджують прихильність компанії правилам ділової етики та законності.
  МЕТА КОДЕКСУВизначення та впровадження в повсякденну практику Холдингу стандартів діяльності і поведінки його співробітників, спрямованих на підтримку етичних стандартів, якості обслуговування клієнтів, особистого розвитку та професійного зростання персоналу, фінансової стабільності та ефективності Холдингу.
  ЗАВДАННЯ КОДЕКСУЗакріплення місії і корпоративних цінностей Холдингу.• Визначення правил взаємодії Холдингу по відношенню до клієнтів, ділових партнерів, державних органів, конкурентів, громадськості, засобів масової інформації і т.д.• Забезпечення усвідомлення співробітниками персональної відповідальності перед клієнтами, діловими партнерами і колегами за виконання своїх посадових обов'язків, своєї ролі в реалізації місії компанії.• Розвиток корпоративної культури, орієнтація співробітників на єдині корпоративні цілі, підвищення корпоративної ідентичності.
  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОДЕКСУ● Процеси Холдингу, які регулюють відносини з клієнтами, діловими партнерами, державними органами, органами місцевого самоврядування, конкурентами та працівниками компанії.● Внутрішні процедури, бізнес-процеси, правила і документи Холдингу.

 • Місія Холдингу

  Ми створюємо простір, де кожен може відчути турботу та справжнє задоволення від взаємодії у кожному аспекті співпраці з нами в тих напрямках бізнесу, де ми працюємо. З нами Ви завжди отримуєте більше!
  Всі наші дії спрямовані на те, щоб:• кожна здійснена вами покупка або отримана послуга була прозорою, швидкою та зручною;• не просто вирішити ваші задачі, але й передбачити ваші потреби;• перетворити ваші запити в персоналізовані, інноваційні та ефективні рішення;• спростити ваше життя, ефективно вирішивши ваші завдання, взявши на себе всю рутину та забезпечивши вам спокій і впевненість у кожному аспекті співпраці з нами;• бути визнаним найкращим роботодавцем у своїх галузях, залучаючи найкращих фахівців і забезпечуючи їм всі умови для подальшого розвитку; • досягнути високого рівня задоволеності клієнтів та співробітників;• домогтися високого рівня ефективності роботи.
  Ми позиціонуємо себе, як компанія, яка:• оцінює свій успіх лише критерієм задоволеності наших клієнтів та рівнем залученості наших працівників;• ставить потреби, мрії та цілі клієнтів – в основу всієї своєї діяльності;• сприяє добробуту українського суспільства;• здійснює широкомасштабну благодійну діяльність;• підтверджує свої успіхи отриманими незалежними експертними оцінками та нагородами;• має високу репутацію в українських і міжнародних ділових колах;• будує партнерські відносини з клієнтами та працівниками;• відкриває нові горизонти для наших працівників, створюючи їм умови для професійного росту;• має корпоративну культуру досягнень, де прагнення до вдосконалення – це частина ДНК.

 • Цінності Холдингу

  Ми будуємо передову компанію, успіх якої оснований на семи цінностях: 1. Довіра та відкритість2. Персоналізація3. Особиста та соціальна відповідальність4. Результативність5. Ефективність часу6. Гнучкість та динамічність7. КомандністьНаші цінності визначають спосіб, яким ми спілкуємося, ведемо бізнес та взаємодіємо з нашими клієнтами, співробітниками та партнерами.  Довіра та відкритість.Довіра та відкритість є одними із фундаментальних цінностей нашого Холдингу. Ми переконані в тому, що довіра є основою успішних стосунків та ефективного бізнесу. Довіра — це найцінніший капітал, і ми робимо все можливе для того, щоб заслужити і зберегти довіру наших клієнтів, співробітників та партнерів.Наші бізнес-процеси ґрунтуються на високих моральних та етичних стандартах, що сприяє створенню довіри в усіх аспектах нашої діяльності.Ми дотримуємося чесності та прямолінійності у всіх наших комунікаціях та взаємодіях, ми нетерпимі будь-якого замовчування або перекручення інформації.Ми відкрито ділимося інформацією про нашу діяльність та процеси, створюючи прозорість на кожному етапі взаємодії з клієнтами, співробітниками та партнерами.У житті все повинно бути просто - тоді цій справі гарантований успіх.Ми бережливо та відповідально ставимося до конфіденційної інформації.Ми активно підтримуємо відкритий діалог, в якому кожна сторона висловлює свої думки та переймається взаємоповагою, стимулюючи конструктивні обговорення.Наша взаємодія ґрунтується на справедливості по відношенню до інших та чесності по відношенню до себе, що сприяє побудові довгострокових взаємовигідних стосунків.
   Персоналізація: надання унікальних та персоналізованих рішень.У нашій компанії персоналізація – це не лише стратегічний підхід, але і одна із наших основних цінностей. Це про нашу клієнтоорієнтованість.Це вираз нашого зобов'язання створювати унікальний та позитивний бізнесовий досвід для кожного, хто взаємодіє з нашою компанією.Особистісний підхід пронизує всі аспекти нашої діяльності та взаємодії з клієнтами та співробітниками. У відносинах із клієнтами у фокусі нашої уваги:1. Персоналізація послуг:• Ми вирізняємось розробкою та наданням індивідуальних рішень та послуг, які враховують унікальні потреби кожного клієнта.• Наш підхід полягає в тому, щоб зробити кожну взаємодію клієнта з нами прозорою, швидкою, зручною та з персоналізованим підходом.2. Кастомізація продуктів:• Ми створюємо умови, де клієнти можуть купувати продукти, які можуть бути змінені або адаптовані згідно з їхніми власними виборами та уподобаннями.• Наш підхід полягає в тому, щоб забезпечити, щоб кожен клієнт отримував не просто продукт, але продукт, який ідеально відповідає його індивідуальним потребам.3. Персоналізована комунікація:• Ми не тільки слухаємо наших клієнтів, а й активно застосовуємо їхні зворотні відгуки для створення максимально ефективної та персональної комунікації.• Використовуємо індивідуальні канали зв'язку, щоб кожен клієнт відчував особливу увагу та звернення.4. Постійне вдосконалення якості надання послуг та бізнес-процесів: • Ми зацікавлені у безперервному розвитку та впровадженні інновацій, щоб досягти лідерства у обраних сферах бізнесу і надавати найкращі рішення для наших клієнтів.• Ми не зупиняємось на частковому поліпшенні. Наша компанія віддана не лише успіху бізнесу, а й особистому щастю та розвитку наших співробітників. Ми розуміємо, що їхня задоволеність та добробут впливають на загальний успіх і довгострокові відносини в команді. Тому ми активно працюємо над створенням умов для їхнього професійного та особистого розвитку, а також надаємо підтримку в особистих питаннях.  У відносинах із співробітниками для нас важливо:1. Індивідуальний розвиток:• Ми забезпечуємо наших співробітників інструментами та можливостями для індивідуального розвитку, враховуючи їхні професійні та особисті цілі.• Кожен працівник має свій власний особистий план розвитку, який враховує їхні індивідуальні потреби та амбіції.2. Регулярні 1-на-1 зустрічі з працівниками:• Ми здійснюємо регулярну оцінку та визнання професійних досягнень працівника • Ми пропонуємо менторство в досягненні нових цілей, переглядаємо та оновлюємо особисті плани розвитку у відповідності з новими планами.3. Особиста підтримка в робочих та особистих питаннях:• Ми надаємо особисту підтримку в робочих питаннях, щоб допомогти нашим співробітникам подолати виклики та досягти своїх професійних цілей.• Ми створюємо сприятливе та відкрите середовище для обговорення особистих питань, забезпечуючи конфіденційність та розуміння.4. Індивідуалізовані підходи до робочого процесу:• Ми надаємо можливість співробітникам обирати та адаптувати свої робочі методи відповідно до їхніх робочих стилів та потреб; стимулюємо та підтримуємо експерименти з новими підходами до роботи для досягнення найкращих результатів.• Ми забезпечуємо доступ до ресурсів та інструментів, які допомагають оптимізувати робочий процес для кожного працівника індивідуально.Ми визнаємо унікальність кожної особистості та робимо все можливе, щоб надати індивідуальні, адаптовані під потреби рішення та послуги.
  Особиста та соціальна відповідальність.Ми беремо особисту відповідальність за те, що ми робимо. Ми робимо те, що обіцяємо. Ми закладаємо свідомість у кожному кроці. Коли ми приймаємо виклик, ми також беремо на себе зобов’язання за те, що ми знаємо, що робимо.Дуже часто обставини можуть бути проти нас, але за жодних умов ніхто не зніме з себе відповідальність. Навіть в умовах невизначеності та підвищеного стресу ми активно шукатимемо шляхи вирішення проблем та будемо спрямовані на результат.Якщо у нас виникає проблема, ми беремо на себе відповідальність за її вирішення, а не скаржимося іншим або відмовляємося. Якщо ми робимо помилки, то визнаємо свою відповідальність за них.Кожен працівник приймає на себе відповідальність за досягнення результатів, ставлячи їх в центр своєї діяльності.Наші команди проявляють особисту відповідальність через ініціативу та проактивність, роблячи кожен крок на шляху до досягнення спільної мети.  Ми віримо, що особиста відповідальність - це пошук рішень та найефективніших шляхів досягнення цілей та вирішення проблем.Ми підтримуємо особисту відповідальність за самоменеджмент та саморозвиток, стимулюючи кожного працівника до постійного росту. Ми прагнемо до безперервного вдосконалення, використовуючи та створюючи новітні технології та найкращі практики у всіх аспектах нашої діяльності. Ми не просто заохочуємо навчання наших працівників, але й створюємо всі умови, аби забезпечити можливість професійного та особистісного зростання. Постійне навчання – це обов’язок кожного працівника нашого холдингу, прописаний у цьому Кодексі та у посадових інструкціях. Ми дбаємо про прозорість та відкритість в управлінні відповідальністю, щоб кожен міг бути повністю впевнений у своєму внеску та результативності.Ми залучаємо наших співробітників до участі у благодійності, волонтерських та соціальних проектах, що відповідають їхнім особистим цінностям.Ми стимулюємо та підтримуємо їхню участь у корпоративних ініціативах.Це створює можливість для всього колективу виявити єдність та підтримку.
  Результативність.Успіх Холдингу досягається за рахунок чіткої постановки цілей і визначення шляхів їх досягнення на всіх рівнях управління.Здійснюючи дії і приймаючи рішення, ми стежимо за тим, щоб вони наближали нас до наших цілей. Ми мислимо категорією результату. Ми націлені на результат і нам важливо досягати його максимально ефективно. Орієнтація на результат, мотивація на досягнення цілей найбільш ефективним шляхом, вміння прораховувати ризики, ініціативний і творчий підхід при вирішенні задач - основні наші якості.Ми завжди ставимо завдання знаходження оптимальних та ефективних рішень, що відповідають високим стандартам якості та задоволенню потреб клієнтів.Все, що ми робимо, несе на собі знак найвищої якості. Ми не здаємо роботу, поки не переконаємося, що вона готова.Будь-яка робота виконується правильно з першого разу, в обумовлений термін, без нагадувань.Кожен працівник нашого Холдингу розуміє, що від його результатів залежить наша спільна швидкість. Ми якісно плануємо.Ми працюємо та докладаємо всіх зусиль, аби стати визнаним лідером у вибраних галузях, де діємо, вносячи значний внесок та визначаючи нові стандарти якості.
  Ефективність часу.Ми створюємо простір, де ваш час перетворюється на комфорт та задоволення від життя.Ми цінуємо час наших клієнтів і наш власний. Тому що час - основний ресурс і нова валюта сьогодення. Ми акцентуємось на управлінні часом для досягнення максимальних результатів через:• Оптимізацію ресурсів:Ми визнаємо, що кожна секунда має велике значення, і ми прагнемо максимально використовувати час як стратегічний ресурс для досягнення наших цілей;• Пріоритети та фокус уваги:Ми визначаємо пріоритети і зосереджуємося на найважливіших завданнях, щоб забезпечити ефективне використання кожного робочого моменту. Для нас важливо виконати взяті зобов'язання в обумовлені терміни;• Швидкість реакції:Наша компанія гордиться швидкістю реакції на виклики та можливості, щоб максимально використовувати час в нашу користь. Ми готові підтримувати необхідний клієнту темп;• Постійне вдосконалення:Ми постійно працюємо над оптимізацією процесів та вдосконаленням ефективності, забезпечуючи ефективне використання часу в усіх аспектах діяльності;• Систематичну тривалість:Наш підхід до управління часом ґрунтується на систематичній стратегії, спрямованій на досягнення стабільної та стійкої продуктивності.
  Гнучкість та динамічність.У нашому Холдингу гнучкість та динамічність є не просто стратегічними аспектами, вони є втіленням нашої корпоративної ДНК. Ці цінності пронизують кожен аспект нашої діяльності: від стратегічного планування до щоденних операцій, роблячи нас ефективними та готовими до викликів.Для нас проявляти гнучкість означає:• швидко адаптовуватися до змін;• бути гнучкими у робочих процесах та у взаємодії з клієнтами, співробітниками та партнерами;• швидко приймати рішення навіть в умовах невизначеності та браку інформації;• постійно вдосконалюватися: себе, бізнес-процеси, продукти та послуги.Динамічність для нас — це стимул до впровадження нових ідей та технологій. Ми заохочуємо та розвиваємо інноваційне мислення, підтримуємо інноваційні підходи в усіх сферах діяльності, щоб залишатися в кроці з часом.Ми створюємо середовище для розвитку інновацій та активно залучаємо персонал до пошуку новаторських рішень. Ми постійно переглядаємо стратегії та процеси, щоб ефективно реагувати на зміни у ринкових умовах, на невизначеність та нові можливості.Ми використовуємо динамічні методи управління проектами, які дозволяють ефективно впроваджувати ініціативи та досягати результатів.Ми підтримуємо автономність та ініціативу в команді для швидшого прийняття змін, ми заохочуємо лідерів до прийняття новаторських рішень та гнучкого керівництва.Наші команди навчені приймати швидкі та обдумані рішення в умовах невизначеності.Ми постійно аналізуємо свою діяльність, надаємо звітність та шукаємо можливості для оптимізації бізнес-процесів. Ми враховуємо нові обставини та зміни, щоб забезпечити ефективну стратегію прийняття рішень.Ми пропагуємо культуру, в якій співробітники відчувають свободу вираження ініціативи, в якій нові ідеї вітаються, а навчання та розвиток є невід’ємною частиною культури.Постійне вдосконалення – частина нашого ДНК.
  Командність.Співробітники – основне джерело успіху Холдингу.Холдинг розглядає персонал як ключовий, універсальний, стратегічний ресурс, здатний забезпечити йому довгострокові конкурентні переваги і досягнення лідерських позицій на ринку автомобільних товарів та послуг. Колектив нашого Холдингу - це єдина команда професіоналів. Повага до людей, які працюють в нашому холдингу, означає створення сприятливого психологічного та професійного клімату для їх роботи. Ми однаково ставимося до всіх, прагнемо до стабільності кадрового складу, підвищуємо добробут співробітників, заохочуємо особисте і професійне зростання. Холдинг цінує свій персонал за компетентність і професіоналізм, знання та досвід, талант, ініціативність і націленість на успіх, корпоративну згуртованість і динамічність, порядність і дисциплінованість. Ми віримо в цінність командної роботи. Тому ми підтримуємо умови роботи, що сприяють:• ефективній взаємодії між командами;• взаємній підтримці та спільній відповідальності за результати;• доступу до інформації для всіх членів команди для формування загального розуміння ситуації;• відкритості, чіткості, прозорості та конструктивності в комунікаціях;• ефективній комунікації та співпраці між представниками різних поколінь;• повазі до різноманітності думок;• індивідуальній та колективній гнучкості для адаптації до змін та розвитку інновацій;• створенню умов для розвитку ідей та новаторських підходів до виконання завдань;• підтримці та заохоченню творчості та самовираження в командному середовищі.Будь-яка цінна інформація для співробітників передається відразу, без перекладання відповідальності, конфліктів і відмов у допомозі. Також командність має на увазі переважання заохочень над покараннями.Ми розраховуємо на залученість кожного співробітника.Для нас важливі досягнення людини, а не проведений ним на роботі час.На всіх співробітників поширюється принцип надання холдингом рівних можливостей, які залежать тільки від їх професіоналізму та особистісного потенціалу, в області пошуку, найму, призначення, просування по службі, переміщення на посади, переведення на інше місце роботи, поводження з співробітниками, ставок заробітної плати або інших видів винагороди, відбору для професійного навчання.Основними критеріями для призначення співробітників організації на вищі посади є їх конкретні досягнення і здібності. Кожен співробітник має право виставити свою кандидатуру на наявні в організації вакансії, отримавши всю необхідну для цього інформацію у співробітників відділу роботи з персоналом Холдингу.Ми виховуємо власних лідерів, які щиро сповідують філософію компанії та вірні її місії і цінностям.  

 • Стандарти робочої поведінки

  Репутація всього Холдингу знаходиться в руках кожного співробітника. Наша репутація створювалася роками.Кожен співробітник і словом і ділом, як всередині холдингу, так і поза ним повинен зберігати і покращувати репутацію Холдингу.У фокусі нашої уваги наступні компетенції:1. Клієнтоорієнтованість.2. Особиста і соціальна відповідальність.3. Професійність та ефективність.4. Гнучкість та динамічність.5. Емоційний інтелект.6. Ініціативність та інноваційність.7. Аналітичне мислення та пошук кращих рішень.8. Проактивність. 9. Постійне навчання та вдосконалення.10. Командність.
  Дії співробітників відповідають Корпоративному кодексу, якщо вони:1. Проявляють турботу про клієнтів та своїх колег.2. Здатні дати клієнтам те, що їм потрібно, ще до того, як вони це усвідомили.3. Прагнуть перевершити очікування клієнтів, керівництва та колег, та роблять більше, ніж від них очікували.4. Беруть особисту відповідальність за те, що роблять.5. У змінах бачать нові можливості.6. Генерують нові ідеї, прагнуть нестандартно, креативно мислити та вирішувати складні задачі.7. Проявляють ініціативу та самостійність у робочому процесі навіть без прямого завдання.8. Орієнтовані на досягнення максимальних результатів з мінімізацією затрат ресурсу та часу.9. Постійно працюють над вдосконаленням себе і результатів своєї роботи.10. Слідують процедурам, а не емоціям при вирішенні складних питань. Діяльність співробітників Холдингу повинна базуватись на дотриманні наступних правил корпоративної поведінки:1. Проявляти клієнтоорієнтованість у комунікації.Наша діяльність побудована навколо та заради інтересів наших клієнтів та співробітників.Ми з повагою та розумінням ставимось до емоцій та потреб клієнтів, проявляємо увагу до питань та вимог клієнтів та надаємо високоякісне обслуговування.Ми чітко та зрозуміло висловлюємо ідеї та інформацію, щоб клієнти могли легко розуміти, ми виявляємо потреби клієнтів з метою їх задоволення на найвищому рівні.Ми створюємо індивідуальні та персоналізовані рішення для кожного клієнта.Ми систематично збираємо та аналізуємо відгуки та ретроспективу взаємодії з клієнтами для подальшого удосконалення сервісу.Ми адаптовуємо свою роботу та підхід до конкретних потреб різних клієнтів.Продаючи товари, або надаючи послуги, ми прагнемо перевершити очікування клієнтів.
  2. Проявляти особисту та соціальну відповідальність.Ми приймаємо на себе особисту відповідальність за те, що ми робимо.Все, що ми робимо, несе на собі знак найвищої якості. Ми систематично та дисципліновано виконуємо свої професійні обов'язки. Ми не здаємо роботу, поки не переконаємося, що вона готова.Ми якісно плануємо. Ми відзначаємося пунктуальністю та високим рівнем самоорганізації.Ми ефективно приймаємо рішення навіть у ситуаціях з нечіткими чи обмеженими даними.Ми наполегливі у досягненні результатів поставлених завдань.Якщо ми робимо помилки, то визнаємо свою відповідальність за них. Помилка - не крах, а досвід. Ми усвідомлюємо нашу роль у суспільстві та приділяємо увагу тим аспектам, які можуть впливати на благо розвитку України.Ми активно беремо участь у соціальних та благодійних ініціативах, спрямованих на поліпшення якості життя та підтримку тих, хто потребує допомоги.Ми приймаємо рішення, враховуючи їхні можливі соціальні та екологічні наслідки, і сприяємо сталому розвитку усіх сфер нашої діяльності.Ми прагнемо співпрацювати з іншими організаціями, спрямованими на досягнення спільних соціальних цілей, щоб разом створити позитивний вплив у нашому суспільстві.
  3. Бути готовими до змін.Ми впевнено ставимось до вирішення складних питань, ми ефективно працюємо в умовах невизначеності. Світ не стоїть на місці, а єдина стабільна річ у ньому це зміни. Але у кожній зміні ми бачимо нові можливості. Ми сприйнятливі до нового, ми готові впроваджувати інновації.Враховуючи високу конкуренцію, тільки постійні інновації можуть стати запорукою успіху та перемоги на ринку.Ми сміливі та прагнемо до нового. Ми сповнені оптимізму, впевнені у власних силах і віримо в успіх. Ми не зациклюємось на проблемах, ми розглядаємо можливості їх вирішення. Ми не уникаємо проблем, ми пропонуємо ідеї для їх вирішення.
  4. Проявляти ініціативність та інноваційність.Інновація відрізняє лідера від послідовника.Потреби клієнта стають головним критерієм оцінки починань.Наші інновації починаються з клієнта. Ми створюємо щось нове "зверху вниз". Немає межі досконалості. Ніколи не буває занадто добре. Немає нічого, що не можна було б вдосконалити.Ми йдемо в ногу з часом та прагнемо знайти прості рішення складних питань.Особливу високу цінність для Холдингу мають співробітники, які готові виявляти ініціативу і брати відповідальність за свої дії.
  5. Бути проактивними.Наша ціль - зробити все, аби передбачати потреби клієнтів та вжити заходів для їх задоволення ще до того, як вони виявлять їх. Ми думаємо на випередження.Ми впливаємо на ринок, випереджаючи попит. Ми не йдемо за попитом - ми попереду нього.Ми вміємо припинити небажані тенденції і прискорити бажані.Для нас найважливіша ознака кваліфікації працівника - вміння передбачати.
  6. Бути орієнтованими на максимальний результат з мінімальними витратами.Кожен процес та проект передбачає стратегічне планування, спрямоване на досягнення найбільш ефективних результатів. Ми уникаємо непродуктивних дій та розробляємо чіткі плани дій.Співробітники активно застосовують інновації та шукають шляхи для оптимізації робочих процесів. Ми ретельно вивчаємо та раціоналізуємо використання ресурсів, включаючи фінансові, людські та часові ресурси, забезпечуючи максимальну ефективність в кожній сфері діяльності.В умовах невизначеності та змін швидкість прийняття рішень має велике значення. Співробітники вміють швидко та рішуче вирішувати завдання, спрямовані на досягнення максимального результату.Ми уважно відстежуємо та контролюємо всі витрати, визначаючи стратегії, які дозволяють досягати високих результатів при оптимальному використанні ресурсів.
  7. Бути ефективними.Ми звітуємо результатами, а не заходами.Ми оцінюємо і заохочуємо не за стаж, не за час, проведений за робочим місцем, а за досягнення.Всі керівники та співробітники оцінюються по їх конкретному внеску в результати роботи Компанії.Правильний процес дає правильні результати. Повторне виконання задач призводить до додаткових затрат ресурсів і часу.В нашому розумінні «хороша робота» - це: правильне виконання з першого разу; виконана вчасно та без нагадувань; передбачає додатково наявність плану дій для форс-мажорних випадків.Терміни повинні дотримуватися без нагадувань. Втрати часу мають грошовий еквівалент і можуть оцінюватися як конкретна шкода справі.Призначені дати, години, хвилини у нас розуміються буквально, а не орієнтовно. Недотримання їх - удар по престижу.Співробітник, якому доводиться нагадувати про терміни, вважається занадто витратним.
  8. Постійно навчатися та самовдосконалюватисяНавчатися - значить йти вперед, спираючись на минулі досягнення, а не починати все заново з кожним новим проектом.Працівник повинен постійно розвиватись та самовдосконалюватись.Працівник повинен брати активну участь у тренінгах компанії та застосовувати в подальшому отримані знання.Холдинг безперервно вдосконалює операційні процеси і постійно прагне до інновацій та розвитку. Холдинг інвестує в навчання персоналу та впровадження нових методик і технологій.Ми гнучкі в навчанні та розвитку:• Ми забезпечуємо гнучкі програми навчання та розвитку для наших співробітників.• Ми систематично оновлюємо навчальні програми відповідно до змін в індустрії та бізнес-середовищі.
  9. Бути командним гравцем.Ми віримо у силу та значення спільної роботи, де кожен член команди є важливим та цінним у досягненні загальних цілей. Ми створюємо умови для відкритої та чесної комунікації всередині команди. Кожен член команди має можливість висловлювати свої ідеї та думки, що сприяє ефективному вирішенню завдань.Ми цінуємо різноманіття думок та підходів, оскільки воно збагачує наш творчий потенціал. Різноманіття розглядається як сила, що сприяє новаторству та досягненню виняткових результатів.Співпраця є ключовим аспектом нашої командної роботи. Ми підтримуємо ініціативи та проекти, що виникають внаслідок колективних зусиль. Спільна робота дозволяє досягати більших висот у наших цілях.Ми створюємо атмосферу взаємопідтримки, де кожен може розраховувати на допомогу та поради своїх колег. 
  10. Конструктивно вирішувати питання.Всі питання у Холдингу вирішуються за принципом: питання – розмова – рішення – дії.Кожен співробітник холдингу є особистістю, має власну гідність і самоповагу. Маючи власну точку зору в професійних питаннях, співробітнику холдингу слід захищати її у відкритому і конструктивному діалозі.Всі діалоги між співробітниками холдингу відбуваються в межах ділової етики спілкування. Ми долаємо розбіжності без конфліктів. Ми можемо критикувати поведінку, але не саму людину.Позитивні оцінки роботи своїх колег висловлюються публічно, а негативні оцінки виключно приватно. В Холдингу вважається неприпустимим замовчувати або приховувати проблеми, обговорювати їх поза очі.Повага між колегами - основа сприятливого морального клімату в холдингу.Під час виконання своїх обов’язків заборонено використовувати фрази:• «Перший раз чую»;• «Телефонував, але не додзвонився»;• «Приходив, але Вас (його, її, їх) не було»;• «Шукав, але не знайшов»;• «Це було ще до того..(до мене, тоді)».

 • Дії, несумісні з роботою в Холдингу

  Категорично заборонено:• крадіжки, отримання хабарів, отримання «відкатів», брехня, перекручення звітної інформації, нанесення умисного матеріального і морального збитку Холдингу, образа і приниження гідності колег, клієнтів і партнерів;• знаходження на робочому місці в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння;• прийом наркотичних або психотропних засобів, в тому числі і поза роботою;• розголошення комерційної та професійної таємниці, висловлювання, що ганьблять репутацію Холдингу, її керівників у зовнішніх колах, ЗМІ і т.д.;• займатися будь-якою комерційною діяльністю в сегментах ринку, де представлений Холдинг;• займатися іншою оплачуваною діяльністю без спеціального дозволу керівництва Холдингу, крім наукової або творчої;• використовувати своє службове становище в корисливих цілях, в інтересах громадських організацій та політичних партій, для пропаганди їх діяльності;• розголошення комерційної та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Холдингу, незалежно від характеру і способу її отримання;• розголошення відомостей, які стосуються приватного життя, честі і гідності колег по роботі та клієнтів Холдингу.• вигадування та розповсюдження пліток!
  Конфлікт інтересів.Кожен з нас повинен уникати ситуацій, в яких наші особисті або фінансові інтереси можуть скомпрометувати лояльність клієнтів до нашого Холдингу.Кожен з нас не повинен займатися діяльністю, яка призведе до конфлікту з інтересами організації або може розглядатися як такий конфлікт. Також співробітники не повинні бути залученими прямо або побічно, через члена сім'ї та (або) інших родичів, що діють від його або її імені, в такого роду діяльність. Під терміном «член сім'ї» маються на увазі батьки, чоловік (дружина), діти (рідні або прийомні). Ми повинні уникати конфлікту інтересів, який може викликати у оточуючих сумніви в нашій чесності і порядності. Кожен з нас несе персональну відповідальність за те, щоб своєчасно повідомляти безпосередньому керівнику про всі ситуації можливих фактичних і потенційних конфліктів інтересів і виконувати всі умови, які будуть поставлені перед нами, з метою контролю або усунення конфлікту.Конфлікт інтересів може виникнути, якщо ми ведемо бізнес з членами нашої родини або близькими друзями. Ми повинні повідомляти про всі потенційні конфлікти інтересів свого безпосереднього керівника.Також ми не ділімося інформацією з близькими, які працюють в конкуруючій компанії або мають в ній ділові інтереси.

 • Права співробітників Холдингу

  Кожен співробітник має право на:• забезпечення поваги до гідності кожного співробітника, незалежно від його посади чи функцій;• захист конфіденційної інформації, яка стосується особистого та професійного життя співробітника;• надання оптимальних організаційно-технічних умов, які гарантують якісне та ефективне виконання його посадових обов'язків;• гнучкі робочі умови та адаптацію до змін в робочому середовищі;• визнання та винагороду за досягнення результатів;• об'єктивну оцінку та планування кар'єрного росту;• отримання відкритої інформації про стратегії та плани компанії;• чесну та відкриту комунікацію з керівництвом та колегами;• індивідуальний підхід до робочих завдань та навчання;• врахування особистих потреб у процесі кар'єрного росту та розвитку;• участь у проектах, спрямованих на вирішення соціальних та екологічних проблем;• особистий внесок у благодійність та сприяння соціальним ініціативам;• участь у командних проектах та ефективну співпрацю з колегами;• взаємодію та досягнення спільних цілей як частина команди;• раціональне управління робочим часом та використання ефективних методів організації праці;• заохочення до збереження балансу між роботою та особистим життям.

 • Відповідальність співробітників Холдингу

  Всі співробітники зобов'язані:• дотримуватися встановлених у Холдингу правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, посадових інструкцій, положень, політик та регламентів;• підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для якісного виконання посадових обов'язків;• дотримуватися принципів відкритості та чесності в усіх взаємодіях з колегами та керівництвом;• збереження конфіденційності інформації, що стосується роботи та особистих справ колег;• дотримуватися етичних стандартів у власному житті та професійній діяльності;• брати активну участь у збереженні та покращенні репутації Холдингу на ринку;• доводити до відома необхідну інформацію, що впливає на робочий процес чи вирішення питань Холдингу;• виконувати свої обов'язки з урахуванням соціальної відповідальності перед співробітниками та громадськістю;• досягати поставлених результатів у виконанні робочих завдань;• проявляти ініціативу та вносити покращення для підвищення загальної продуктивності компанії;• активно співпрацювати та спілкуватися з колегами для досягнення спільних цілей;• проявляти лідерські якості та сприяти формуванню позитивного робочого оточення;• ефективно управляти часом та ресурсами для досягнення максимальної продуктивності;• дотримуватися графіку роботи та вчасно виконувати поставлені завдання;• вміти адаптуватися до змін в робочому середовищі та швидко реагувати на нові виклики;• демонструвати гнучкість у вирішенні завдань та спілкуванні з іншими співробітниками.Співробітник несе особисту відповідальність за нанесення будь-якої шкоди Холдингу не тільки своїми діями, але і бездіяльністю.Співробітник активно бере участь в запобіганні будь-яким протиправним діям з боку інших співробітників Холдингу, клієнтів, ділових партнерів, інших третіх осіб щодо держави і суспільства в цілому, а також по відношенню до Холдингу.  Співробітник Холдингу зобов'язаний негайно повідомляти безпосереднього керівника і відповідні структурні підрозділи Холдингу про умисні дії, що плануються або здійснюються, з боку інших співробітників або клієнтів, які порушують законодавство України, положення цього Кодексу чи інших внутрішніх документів Холдингу.  Складність положень і нормативних актів, що регламентують діяльність Холдингу, не скасовує вимог до їх неухильного дотримання. Що стосується труднощів при трактуванні тих чи інших нормативних актів слід звертатися в юридичний відділ.  Кожен співробітник Холдингу зобов'язаний забезпечити повне дотримання у своїй діяльності законів, нормативних актів та інших документів, які безпосередньо стосуються його ділянки роботи. 

 • Основні принципи управління Холдингу

  З точки зору розподілу влади, в Холдингу діє принцип єдності підпорядкування. Кожен працівник компанії отримує завдання тільки від керівника свого підрозділу і несе відповідальність безпосередньо перед керівником свого підрозділу. Персональна відповідальність розглядається в Холдингу як один з фундаментальних принципів управління. Досягнення будь-якої стратегічної мети складається з досягнення більш дрібних цілей і виконання оперативних завдань. За кожне з таких завдань, за кожну ділянку роботи в Холдингу несе відповідальність конкретний співробітник. Поряд з персональною відповідальністю за виконання конкретного завдання в компанії діє принцип колегіальності обговорення. В процесі розробки рішення можна і потрібно обговорювати його широким колом, отримуючи якомога більше думок і альтернатив.Бізнес-процеси Холдингу, які розроблені та затверджені колегіально, є обов’язковими до виконання на всіх підприємствах Холдингу.

 • Принципи підбору персоналу

  Вся наша система обслуговування заснована на тому, що кожен клієнт повинен отримувати високу якість обслуговування при спілкуванні з нашими співробітниками. Відповідно, ми приділяємо багато часу на інтерв'ю з кандидатом.Для нас важливі шість критеріїв при відборі кандидатів:1 Чесність та відвертість.Ми завжди прагнемо робити правильні речі. Ми чесні та відверті один з одним. Кожен може прямо повідомити іншому те, що не подобається в його поведінці або в роботі. Ми не сприймаємо перекручування інформації. Кожен може помилитись, але має бути готовим визнавати свої помилки і бути готовими до змін. Для нас це маркер адекватності. Такі вимоги ми ставимо до себе і вимагаємо від наших кандидатів.
  2 Бажання працювати.Ми обожнюємо справу, якою займаємось уже більше 25 років. Тому нам важливо переконатися, що кандидат має чітку мотивацію працювати. Ми глибоко переконані, що тільки той працівник, який має бажання працювати може отримати задоволення від роботи, а значить: може досягти успіху у своїй професійній сфері.
  3 Бажання навчатися.У нас культура безперервного вдосконалення. Ми використовуємо передові технології у всіх сферах своєї діяльності. Тому нам потрібні працівники, які будуть відкритими для навчання та розвитку, а також будуть готовими швидко адаптуватися до змін та нових викликів в робочому середовищі.
  4 Командність.Наші перемоги - це результат того, що колектив Холдингу, який працює в різних містах України, завжди виступає як одна велика команда, згуртована спільними цілями, корпоративними цінностями та принципами. Ми хочемо щоб кандидат хотів працювати у команді та вболівав за спільний результат.
  5 Прагнення до досягнень.Нам подобаються люди, які здатні надихати і заряджати енергією себе і оточуючих. Ми орієнтовані на досягнення високих результатів у нашій професійній сфері та високу якість виконання. Ми постійно аналізуємо якість виконання своєї роботи. Ми досягаємо цілей та стараємося зробити більше, ніж від нас очікували. Тому ми шукаємо працівників, які готові якісно працювати та постійно поліпшувати свої результати, шукати нові шляхи вирішення задач.
  6 Цінності.Для нас важливо, щоб цінності наших кандидатів відповідали цінностям нашого Холдингу.

 • Навчання працівників Холдингу

  Немає межі досконалості. Ми безперервно розвиваємося, самовдосконалюємося.Ми впроваджуємо на практиці найпередовіші методи управління і прагнемо відповідати міжнародним стандартам.Ми націлені на використання передових технологій у всіх сферах своєї діяльності. Ми відкриті до всіх нових досягнень науково-технічного прогресу, які дозволять нам досягти найбільшої ефективності бізнесу. Ініціатива завжди винагороджується. У Холдингу вітається і заохочується розумна ініціатива і творчий підхід до роботи при дотриманні принципу субординації та існуючих рамок повноважень. Холдинг підтримує бажання співробітників розвиватися і навчатися нового.Підтримка і заохочення керівництвом винахідливості і розумної ініціативності своїх підлеглих при виконанні звичайних функцій, а також під час вирішення нестандартних завдань - ще один принцип, прийнятий в роботі Холдингу.Саме для реалізації вище описаного бачення стосовно професійного та особистого розвитку співробітників, Холдинг постійно інвестує у навчання працівників. Ми навчаємося як по внутрішнім програмам, так і по програмам імпортерів, наших партнерів, та із залученням зовнішніх тренерів. У Холдингу створено бібліотеку з добіркою найновітнішої професійної літератури, яка постійно оновлюється.  Ми постійно працюємо над впровадженням нових методик і технологій.Навчатися - значить йти вперед, спираючись на минулі досягнення, а не починати все заново з кожним новим проектом.Ми вітаємо виключно такий підхід працівника, коли він прагне постійно розвиватись та самовдосконалюватись. Працівник зобов’язаний брати активну участь у тренінгах компанії та застосовувати в подальшому отримані знання.

 • Взаємини в колективі

  Компанія будує взаємини зі своїми співробітниками на принципах партнерства і довгострокового співробітництва, взаємної поваги і неухильного виконання взаємних зобов'язань.Ми цінуємо не лише професійні якості, а в кожному бачимо передусім особистість.Запорука процвітання компанії не просто в руках її співробітників, а в їх особистому благополуччі.
  Щасливі співробітники = щасливі клієнти = успішний бізнес.
  Благополуччя співробітників - це не тільки комфортні умови роботи, програми мотивації, корпоративні заходи і різні заохочення. Це і можливість розвиватися і реалізовувати в роботі свій потенціал, значущість і різноманітність роботи, відчуття причетності до успіху компанії і свого вкладу в загальну справу, позитивна атмосфера в колективі, відкритий і доступний для комунікації топ-менеджмент, визнання і повага. Поважаючи почуття власної гідності, один одного, співробітники Холдингу не дозволяють собі грубість і хамство, якою б критичною не була ситуація. Повага між колегами - основа сприятливого морального клімату в Холдингу. Порушення моральних і ділових норм поведінки є недопустимою.Для зміцнення довіри і поваги слід бути точними у виконанні зобов'язань і домовленостей, чесними і відкритими по відношенню до колег.Кожен працівник, незалежно від того, на якому дилерському центрі працює та яку посаду займає, є частиною команди Холдингу, і може розраховувати на підтримку та допомогу своїх колег на будь-якому із підприємств групи компаній з робочих та особистих питань.В Холдингу прийняті єдині стандарти спілкування з «зовнішніми» і «внутрішніми» клієнтами. Кожен колега вважається «внутрішнім» клієнтом, і спілкування з ним вимагає не меншого професіоналізму, коректності та зацікавленості, ніж спілкування з «зовнішніми» клієнтами.У спілкуванні співробітники і керівники Холдингу дотримуються принципу субординації: взаємодія з вищим керівництвом здійснюється, як правило, через безпосереднього керівника. Працівники в Холдингу різноманітні і завдання Холдингу - розвивати корпоративну культуру, що дозволяє зробити це різноманіття потужною конкурентною перевагою.На території Холдингу всім співробітникам слід обов'язково вітати один одного і відвідувачів незалежно від ступеня знайомства.Компанія не допускає по відношенню до своїх співробітників будь-яких проявів дискримінації за релігійними, національними, гендерними та іншими подібним мотивами при прийомі на роботу, оплаті праці, просуванні на посадах. Для Холдингу важливо розвивати і підтримувати здорову атмосферу всередині колективу компанії.Холдинг не підтримує конкурентні відносини між підрозділами, але вітає дух змагальності у взаєминах між співробітниками, як стимул внутрішнього зростання і вдосконалення кожного співробітника в своїй професійної діяльності.У своїй роботі слід бути істинними професіоналами - Ваше особисте ставлення до колеги не повинно жодним чином виражатися і впливати на результати спільної роботи.Маючи власну точку зору в професійних питаннях, співробітнику Холдингу слід захищати її у відкритому і конструктивному діалозі. Діалог повинен проходити в коректній формі.Всі співробітники повинні дотримуватися правил службового етикету, а саме:• володіти загальною культурою поведінки;• порядно ставитися до інших;• поважати людську гідність;• бути ввічливими;• бути доброзичливими,• бути сумлінними, • бути тактовними, • бути делікатними.• не лицемірити,• не обманювати.Для того, щоб вибудувати максимально ефективну і комфортну взаємодію між співробітниками, в Холдингу діють наступні принципи:• бути відкритим і готовим до спілкування. Для того, щоб ефективно працювати в команді, нам необхідні чесні і відверті стосунки між людьми. Тому кожен співробітник нашого Холдингу повинен бути завжди відкритий для конструктивного спілкування;• у спілкуванні слід керуватися взаємоповагою, ввічливістю і доброзичливістю;• у робочій обстановці має сенс тільки конструктивне спілкування, спрямоване на результат;• відкритість і чесність - необхідні умови роботи співробітників Холдингу. Ми не підтримуємо будь-яких прихованих інтриг і маніпуляцій всередині нашої команди;• якщо Вам потрібна допомога, потрібно звернутися за нею. Перший крок у вирішенні будь-якої проблеми - це її визнання. Не варто розраховуючи, що хтось сам прийде до Вас на допомогу. Попросіть допомоги - і Ви її неодмінно отримаєте. У свою чергу, будьте готові надати допомогу тому, хто звернеться за нею;• не приховуйте своїх помилок. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить;• якщо Ви вважаєте, що роботу на якій-небудь ділянці можна поліпшити, не зволікайте з пропозицією. Холдинг вітає і заохочує пропозиції та ініціативу співробітників, спрямовані на поліпшення діяльності Компанії;• якщо Вам що-небудь не ясно в роботі, негайно ставте питання своєму безпосередньому керівнику або іншим компетентним працівникам;• уникайте особистих оцінок людей в роботі. Немає хороших і поганих працівників, є тільки результати. Будьте великодушні - кожен працівник гідний другого шансу навіть в разі невдачі;• висловлюйте позитивні оцінки роботи інших людей по можливості публічно;• висловлюйте негативні оцінки роботи інших людей по можливості приватно.Холдинг вживає заходів, спрямованих на охорону здоров'я, праці та забезпечення безпеки співробітників Холдингу, створюючи всі необхідні умови для їх професійного зростання і підвищення соціального благополуччя.  Холдинг послідовно прагне до того, щоб забезпечити: безпечну і ергономічну організацію всіх робочих місць; необхідні санітарно-гігієнічні та побутові умови праці.Холдинг вітає активну участь співробітників в житті організації, що сприяє розвитку корпоративної культури і внутрішнього співробітництва.Холдинг гідно оцінює і всіляко заохочує будь-які ідеї співробітників, реалізація яких може бути важлива для розвитку бізнесу.У Холдингу вітається ініціатива і творчий підхід до роботи при дотриманні принципу субординації та існуючих рамок повноважень.Компанія сприймає та заохочує конструктивну критику бізнес-процесів. Але критикуючи – пропонуй! Якщо працівник не згідний з тим чи іншим рішенням чи бізнес-процесом, він повинен запропонувати краще рішення.Компанія з розумінням ставиться до участі своїх співробітників у громадській діяльності за умови відсутності негативного впливу даної діяльності на Холдинг, а також безпосередньо на виконання співробітником своїх посадових обов'язків.Співробітник не допускає висловлювань (в тому числі в соціальних Інтернет-мережах та інших Інтернет-ресурсах), які можуть завдати шкоди Холдингу. При наданні коментарів щодо діяльності Компанії, співробітник несе персональну відповідальність за зміст розміщеної ним інформації про Компанію в публічно доступних ресурсах мережі Інтернет, включаючи соціальні мережі.Компанія вживає заходів, спрямованих на охорону праці, здоров'я і забезпечення безпеки співробітника Компанії.Холдинг вітає здоровий спосіб життя співробітників.Холдинг негативно ставиться до шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, надмірне вжиття алкоголю та ін. В зв'язку з цим, куріння можливо тільки в спеціально відведених місцях. Вживання алкоголю на робочих місцях у будь-який час – заборонено, а вживання будь-яких наркотичних речовин у будь-який час та будь-де – поведінка, яка несумісна з роботою у Холдингу.Холдинг негативно ставиться до використання його приміщень не для цілей основної діяльності навіть у позаробочий час. Винятки допускаються лише для організації занять співробітників з метою підвищення їх кваліфікації та професіоналізму і проведення загально-корпоративних свят, погоджених керівництвом Холдингу.
  Вирішення конфліктів.Пошук оптимального рішення найчастіше пов'язаний з конфліктами, суперечками. Співробітники Холдингу повинні прагнути запобігати і не допускати конфліктних ситуацій. У Холдингу допускаються тільки конструктивні діалоги, пов'язані з конкретними виробничими питаннями або робочими моментами. Основна риса конструктивного професійного діалогу - він ніколи не переходить на особистості. Сперечатись можна через розбіжності в поглядах, а не через взаємні особисті претензії, і тільки в коректній формі. Якщо суперечка не може бути вирішена зусиллями двох сторін, вона повинена бути врегульована за допомогою втручання третьої сторони. В якості третьої сторони може виступати безпосередній керівник цих сторін. При цьому, після прийняття третьою стороною відповідного рішення, конфлікт вважається вичерпаним, і ці сторони зобов'язані виконувати прийняте рішення.Необхідно прагнути вирішити суперечки на мінімально можливому рівні управління і, за можливості, без залучення керівництва Холдингу. 

 • Комунікації 

  Прийом у керівництва Холдингу з особистих питань.Прийом працівників з особистих питань керівництвом Холдингу (генеральний директор, керівники департаментів) проводиться в будь-який час.
  Робочі наради, зустрічі, переговори.Робочі наради, зустрічі та переговори призначаються заздалегідь на певний час, виходячи з інтересів і можливостей всіх учасників. Тому своєчасна присутність на даних заходах є обов'язковою для кожного співробітника Компанії. Запізнення на робочі наради, зустрічі та переговори не допускаються. У разі неможливості присутності на запланованому заході в обумовлений час, співробітнику необхідно завчасно повідомити про це безпосереднього керівника і інших зацікавлених осіб.Планування робочих нарад здійснюється щотижня усіма керівниками підрозділів Компанії. У разі необхідності проведення наради може здійснюватися з використанням конференц-зв'язку.
  Організатор наради зобов'язаний:• Заздалегідь визначити необхідний склад учасників;• Узгодити з усіма учасниками дату, час, місце проведення та тему наради;• Підготувати та направити на ознайомлення всім учасникам необхідні роздаткові матеріали та робочі документи;• В разі зміни часу або місця проведення наради негайно проінформувати про це всіх учасників;• В разі необхідності, оформляти протокол наради за формою, прийнятою в системі документообігу Холдингу.
  Учасники наради зобов'язані:• Заздалегідь ознайомитися з отриманими роздатковими матеріалами та робочими документами;• В разі неможливості взяти безпосередню участь у нараді, повідомити про це інших учасників, і при можливості, забезпечити участь в нараді свого представника;• Завчасно (за 5 хвилин до початку) приходити на нараду.
  Телефонні розмови.Телефонуючи і відповідаючи на телефонний дзвінок, необхідно в першу чергу привітатися і представитися співрозмовнику.Знімати слухавку слід не пізніше третього гудка. Телефонні розмови будуються з обов’язковим використанням затверджених у Холдингу скриптів.Під час телефонної розмови необхідно стежити за достатнім рівнем гучності. Мова повинна бути грамотною, чіткою і виразною. Тон розмови повинен бути стриманим. Відноситися до співрозмовника необхідно доброзичливо і зацікавлено, прояв в розмові негативних емоцій неприпустимий.Забороняється використання в телефонній розмові нецензурних виразів, а також слів-паразитів, які свідчать про низький культурний рівень співробітника і негативно впливають на імідж Холдингу в цілому.Не слід залишати без уваги дзвінки на телефон тимчасово відсутнього колеги - дайте відповідь на дзвінок і попросіть передзвонити пізніше, вказавши передбачуваний час повернення потрібного співробітника.Забороняється здійснювати зі службового телефону міжнародні дзвінки в особистих цілях. Співробітникам, які мають корпоративні мобільні телефони, слід тримати їх включеними постійно. У разі неможливості відповіді на дзвінки, на телефоні повинен бути активований режим «переадресації дзвінка» або «автовідповідач».Працівники зобов’язані під час комунікації з клієнтом по телефону - використовувати виключно корпоративний телефон, відповідно до «Положення про корпоративний мобільний зв’язок».
  Листування.В процесі діяльності Холдингу постійно виникає необхідність взаємодії (листування) співробітників, як між собою, так і з клієнтами та іншими зовнішніми організаціями. При цьому всю переписку можна розділити на офіційну і неофіційну.Офіційне листування з клієнтами Холдингу та іншими зовнішніми організаціями здійснюється тільки шляхом направлення їм офіційних документів.У разі необхідності, до офіційного документу можуть бути додані додаткові документи. Вид доставки (пошта, служба експрес-доставки, кур'єр, факс) документів встановлюється в кожному конкретному випадку індивідуально, виходячи з міркувань економічної доцільності та зручності, а також з урахуванням вимог одержувача.Неофіційне листування з клієнтами Холдингу та іншими зовнішніми організаціями, а також листування між співробітниками всередині Холдингу, здійснюється за допомогою електронної пошти. При використанні електронної пошти для внутрішнього листування слід уникати розсилки файлів великого розміру (більше 5 Мб). 

 • Взаємовідносини з клієнтами

  Основний пріоритет Холдингу - це його клієнти, їх потреби і проблеми.
  Для підтримки і зміцнення взаємовигідного, плідного співробітництва, співробітникам Холдингу, слід оперативно реагувати на мінливі потреби і запити клієнтів, безперервно покращувати якість їхнього обслуговування.
  Співробітникам, незалежно від посади і виконуваних функцій, слід неухильно дотримуватися наступних правил у відносинах з клієнтами Холдингу:
  • при проведенні зустрічей і переговорів з Клієнтами керуватися вимогами, викладеними в цьому Кодексу;
  • зустрічати і проводжати Клієнта привітною посмішкою, бути ввічливими і коректними в спілкуванні, надавати клієнту необхідну допомогу, проявляти зацікавленість у вирішенні тих його проблем, які пов'язані з наданими Компанією послугами;
  • демонструвати готовність до спілкування з Клієнтом;
  • поважати особистість і інтереси клієнтів Компанії, бути чесними і пунктуальними при виконанні своїх зобов'язань;
  • цінувати час і ресурси клієнтів, не допускати затягування у вирішенні питань;
  • цінуючи свою репутацію і гідність, співробітники повинні уникати особистої моральної залежності від клієнтів, а також прийняття на себе зобов'язань, що виходять за рамки їхньої компетенції і повноважень.

 • Взаємодія з конкурентами

  У відносинах з конкурентами ми виходимо з розуміння того, що чесна конкуренція - це найкращий стимул для підвищення ефективності бізнесу, який заохочує його розвиток та інноваційність, а також забезпечує більш широкий вибір для наших партнерів.
  Конкуренція для нас завжди була і буде одним із найсильніших стимулів для розвитку.
  Ми поважаємо фізичні та інтелектуальні права на власність конкурентів, уникаємо застосування незаконних методів впливу на них, в тому числі і отримання комерційної інформації нечесними, нелегальними або неетичними засобами.
  Ми вважаємо для себе обов'язковим дотримання антимонопольного законодавства і законів конкуренції в ім'я досягнення технічного прогресу для загального блага. 
  Тому ми приймаємо на себе наступні зобов'язання:
  • сприяти розвитку відкритих ринків та інвестування;
  • сприяти такій конкурентній поведінці, яка вигідна в соціальному та економічному плані і при якій демонструється взаємна повага між конкурентами;
  • дотримуватися правил чесної конкурентної боротьби з іншими професійними учасниками ринку;
  • уникати недобросовісних угод з конкурентами про цінову політику, змов про пропозицію цін на торгах, розподілу ринку і клієнтів;
  • уникати обміну інформацією про плани в області маркетингу;
  • в ході офіційних зустрічей не брати участі в обговоренні ціноутворення конкуруючих організацій і інших аналогічних питань.

 • Взаємодія з державними органами

  Ми вважаємо, що відкритість і прозорість діяльності Холдингу є необхідною умовою довгострокової ефективності нашого бізнесу.
  При наданні та обміні інформацією Холдинг керується такими принципами:• дотримання вимог чинного законодавства в сфері надання інформації;• достовірність і повнота інформації, що надається;• забезпечення розумного балансу між відкритістю компанії та дотриманням її комерційних інтересів (включаючи охорону відомостей, що становлять комерційну таємницю).Реалізація державного курсу на створення в Україні умов для стійкого економічного зростання одночасно створює передумови для подальшого ефективного розвитку нашого бізнесу. Інтереси держави - це і наші інтереси. Ми знаходимося в постійній взаємодії з державними органами, що здійснюють контроль різних сторін діяльності організації.Державними посадовими особами вважається відповідальний працівник або службовець державних органів управління або органів місцевого самоврядування, уповноважений виступати або вчиняти дії від імені цих структур.Ми повинні вести справи з державними органами і владою суворо без особистої зацікавленості, не вдаючись до неправомірних способів здійснення впливу на прийняття адміністративних рішень. Вручення грошових винагород чи подарунків, прямо або побічно, з боку співробітників Холдингу будь-якій посадовій особі з метою примусу його до вчинків, хоча і здійснюваних їм в межах своїх офіційних повноважень, але впливає на дії або рішення державних органів і Уряду України, суворо заборонено .Тому ми приймаємо на себе зобов'язання будувати свої відносини з представниками державної влади на умовах відкритості, прозорості, рівноправності і співробітництва. • Використання службового становища

  Кожен співробітник компанії повинен пам'ятати, що він представляє Холдинг в робочий та позаробочий час.Тому вкрай важливо пам'ятати, що кожна дія співробітника може бути сприйнята як дія Холдингу в цілому. При виконанні повноважень представника Холдингу з клієнтом або в урядовій установі співробітник зобов'язаний діяти виключно в інтересах Холдингу. Це зобов'язання поширюється не тільки на дії, вказані в посадовій інструкції, але і на ділові контакти з клієнтом, представником державних установ.  
  Подарунки та винагороди.Жоден співробітник Холдингу не повинен просити або приймати (прямо чи опосередковано) оплату, подарунки або що-небудь подібне, що має вартість, від фактичного або потенційного клієнта, організації, офіційного представника державної установи або іншої особи в знак подяки за допомогу або сприяння, яке було або буде надано в зв'язку з будь-якою угодою і процедурою, що здійснюється Холдингом. Співробітник Холдингу не повинен пропонувати (прямо чи опосередковано) оплату або подарунки, чи інші речі значної вартості представнику клієнта (наявного чи потенційного), державній установі чи громадській організації в знак подяки за допомогу і вплив або при отриманні підтвердження, що така допомога або вплив була або буде надана в зв'язку з продажем або будь-якою іншою угодою чи процедурою, що здійснюється останніми. Це не відноситься, зазвичай, до неофіційних обідів, розваг, рекламних сувенірів незначної вартості та інших проявів люб'язності, які пропонуються без будь-яких умов і не змушують почувати себе або Холдинг в боргу. Однак, якщо інша сторона прийняла суворіші правила, що забороняють своїм співробітникам брати подарунки навіть малої вартості, співробітники організації повинні поважати ці правила. В будь-якому випадку такі дії співробітників Холдингу не можуть мати своїм наслідком порушення антикорупційного законодавства України.Будь-які питання, пов'язані із застосуванням даної політики щодо специфічних угод, повинні адресуватися безпосередньому (прямому) керівнику або правлінню Холдингу. Подарунки, послуги, кошти, привілеї, знижки від будь-якої третьої особи або організації є власністю Холдингу. Співробітник, який одержує такий подарунок, не має права скористатися ним для своїх потреб, і зобов'язаний передати подарунок на баланс підприємства. • Взаємодія з представниками засобів масової інформації

  Співробітники Холдингу зобов’язані співпрацювати із засобами масової інформації максимально ефективно.Інформаційна політика Холдингу спрямована на можливість отримання вільного доступу до інформації про неї.Канали поширення інформації вибираються таким чином, щоб в основному забезпечувати вільний і з розумними витратами доступ зацікавлених осіб до інформації, що надається. На інтернет-сайті організації (https://gmgroup.ua/) в загальнодоступному режимі представлена інформація про історію Холдингу, структуру, а також інформація про пропоновані продукти і послуги, інші матеріали та т.п. Ми стежимо за дотриманням високих етичних стандартів у відносинах із засобами масової інформації та не допускаємо поширення недостовірної інформації, приховування та (або) спотворення фактів у своїй рекламній діяльності або інших заходах в рамках комунікацій з громадськістю.Ми прагнемо вибудовувати взаємодію з представниками засобів масової інформації на принципах взаємної поваги, дотримуючись норм етики і поведінки і відстоюючи інтереси організації.Всі контакти співробітників Холдингу з представниками засобів масової інформації здійснюються відповідно до Положення про інформаційну політику Холдингу. Кожен співробітник Холдингу повинен розуміти і завжди пам'ятати, що будь-яка висловлена ним як співробітником Холдингу точка зору або поширена інформація безпосередньо співвідноситься з самою організацією, її іміджом і впливає на її репутацію в діловому співтоваристві.

 • Політична позиція Холдингу

  В серці нашої компанії б'ється велике патріотичне серце, яке вболіває за кожну подію, що стосується нашої України. Ми пишаємося нашою країною, її культурною спадщиною та неперевершеними досягненнями. У нашій команді цінності є не лише словами, але й частиною нашого щоденного життя.Ми розуміємо, що сильна держава – це результат спільних зусиль і патріотичного духу. Тому в межах нашої компанії ми прагнемо до того, щоб відчуття гордості та любові до України було часткою нашого колективу. Ми вважаємо, що тільки в об'єднаній команді, де кожен ділиться нашими цінностями, ми можемо досягти великих успіхів.Наша компанія, віддана принципам відповідальності та моральності, відзначає та підтримує цінності, які спрямовані на зміцнення і процвітання нашої держави, України.Ми глибоко пишаємося нашою країною, її історією та традиціями. Ми визнаємо та підтримуємо цілісність держави та її кордонів, як це було до 2014 року. Ця єдність є запорукою нашого успіху, а ми готові приділяти увагу ініціативам, спрямованим на збереження та зміцнення національної єдності.Ми категорично засуджуємо військову агресію росії щодо України. Ми віримо в право кожної держави на незалежність, та вважаємо неприпустимим будь-яке порушення цього принципу. Наша компанія прагне до того, щоб світ жив у мирі, і віримо, що тільки через дипломатію та взаєморозуміння можна досягти стабільності.Ми також прагнемо робити свій вклад у відновлення та розбудову України. Підтримуючи волонтерські та соціальні проекти, ми віримо в потужність громадської активності та взаємодії. Ці проекти спрямовані на покращення якості життя наших співгромадян, відновлення пошкодженої інфраструктури та сприяння сталому розвитку.Ми хочемо бачити серед наших працівників і партнерів людей, які розділяють наше глибоке почуття патріотизму та любові до рідної землі. Тільки разом ми можемо побудувати майбутнє, яким буде пишатися кожен українець.Нехай наша спільна праця буде вкладом у процвітання та процвітання нашої України!

 • Участь в гуманітарних програмах і благодійних акціях

  Холдинг глибоко усвідомлює ступінь відповідальності бізнесу перед суспільством і активно бере участь в благодійній і спонсорській діяльності.Ми розглядаємо благодійну діяльність з точки зору «корпоративного громадянства». Дана концепція має на увазі не тільки централізоване фінансування благодійних проектів, а й надання співробітникам Холдингу можливості надавати добровільну благодійну допомогу. Внутрішньо-корпоративна благодійна програма покликана вирішувати цю задачу. Займаючись благодійною діяльністю, ми не намагаємося самотужки вирішити всі проблеми суспільства, але прагнемо зробити посильний вклад у розвиток нашої країни, консолідувати зусилля окремих людей в досягненні конкретних результатів на благо нинішнього і майбутніх поколінь громадян України.

 • Робочий час

  В основі вимог, що регламентують поведінку співробітників Холдингу на робочих місцях, лежить принцип результативності. Перед Холдингом, в цілому, стоять певні цілі. Цілі також сформульовані для кожного підрозділу. Цілі стоять і перед кожним співробітником Холдингу. Головний обов'язок кожного співробітника і всієї команди в цілому - досягти поставлених цілей.Робочий день всіх співробітників визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.Якщо з об'єктивних причин працівник не може бути присутнім на робочому місці до початку робочого дня, він зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або офіс-адміністратора (помічника керівника) про те, де він знаходиться і коли з'явиться на робочому місці.Співробітники Холдингу можуть відступати від трудового розпорядку, якщо цього вимагає виконання поставлених робочих завдань. Випадки відхилення від затвердженого трудового розпорядку необхідно заздалегідь узгодити із безпосереднім керівником. Рекомендується приходити на роботу завчасно, щоб на початку робочого дня повноцінно приступити до виконання своїх посадових обов'язків.Робочий час співробітника повністю присвячений роботі. Неприйнятними є відволікаючі розмови і бесіди по телефону особистого характеру.Протягом робочого дня співробітникам слід тримати в чистоті своє робоче місце, з огляду на існуючі в Холдингу вимоги до норм санітарної, інформаційної та пожежної безпеки.

 • Зовнішній вигляд співробітників

  Зовнішній вигляд кожного співробітника формує образ Холдингу, впливає на довіру наших клієнтів і ділових партнерів.Зовнішній вигляд співробітника повинен відповідати іміджу Холдингу як серйозної, надійної і респектабельної компанії. Керівники підрозділів та співробітники, що працюють із зовнішніми клієнтами, дотримуються «офісного стилю» в одязі або носять уніформу. У Холдингу рекомендована наступна форма одягу:В осінньо-весняний період:• Для чоловіків - строгий діловий костюм, сорочка з довгим рукавом (пастельних тонів), галстук і взуття темних тонів;• Для жінок - піджак, спідниця, блуза біла або пастельних тонів, діловий костюм, панчохи і туфлі.В літній час:• Для чоловіків - класичні брюки і сорочка, взуття неяскравих тонів;• Для жінок - плаття, спідниця, блуза біла або пастельних тонів, панчохи і туфлі.Не рекомендується носити такі речі:• Трикотажні майки, джемпери, светри;• Шорти, джинси, бриджі та інші некласичні штани;• Декольтовані сукні, прозорі сукні, спідниці, блузки, дуже короткі спідниці і сукні, а також сарафани та інші сукні вільного крою;• Чоботи, кросівки, взуття без задника (сабо, тапочки та ін.);• Одяг яскравих кольорів.За дотриманням цих правил і рекомендацій співробітниками - відповідальні керівники підрозділів Холдингу.У суботу та неділю за відсутності запланованих офіційних зустрічей з зовнішніми клієнтами Холдингу для всіх співробітників офісу допускається повсякденний стиль одягу.Працівники відповідних ремонтних цехів та господарського відділу Холдингу, зобов'язані перебувати на території Холдингу у відповідному спецодязі.

 • Використання ресурсів Холдингу

  Холдинг приймає на себе зобов'язання забезпечити кожного співробітника всім необхідним йому для ефективної роботи.
  Кожен співробітник приймає на себе зобов'язання використовувати наявні в його розпорядженні ресурси Холдингу виключно в робочих цілях.
  Кожен співробітник Холдингу зобов'язаний дбайливо ставитися до наявних в його розпорядженні ресурсів, не допускати їх нераціонального та нецільового використання, пошкодження, втрати, передачі в чужі руки.

 • Безпека

  Холдинг, зберігаючи принцип поваги особистого життя співробітників, залишає за собою право регламентувати поширення інформації про діяльність Холдингу.Співробітники Холдингу зобов'язані дотримуватися умов збереження комерційної таємниці, забезпечувати і зберігати конфіденційність отриманої інформації відповідно до «Положення про забезпечення збереження комерційної таємниці».
  До конфіденційної інформації належать:
  • стратегічні і тактичні плани Холдингу;• відомості про фінансові показники і маркетингової діяльності Холдингу;• відомості про клієнтів і партнерів Холдингу;• відомості про застосовувані в організації, технології, обладнання, автоматизовані системи; • відомості про технічні системи охорони Холдингу;• відомості про персонал організації (штатний розпис, персональні дані співробітників; дані про заробітну плату і т.д.); • внутрішні бази даних;• інша інформація, яка визначається внутрішніми нормативними документами Холдингу. Комерційна таємниця може міститися в службових записках, звітах та іншій документації. Осмислення і акуратне поводження з цими матеріалами повинно гарантуватися співробітниками організації. В організації проводиться політика «чистих столів»: після закінчення робочого дня і при тривалій відсутності на робочому місці співробітники повинні прибрати зі столу всі документи, з якими вони працювали.З метою забезпечення захисту конфіденційної інформації, а також відомостей що становлять комерційну таємницю Холдингу, працівникам забороняється залишати без нагляду на робочому місці будь-які робочі документи, в тому числі проекти документів.Всі непотрібні документи, що утворюються в процесі роботи (чернетки, проекти документів, роздруківки) підлягають знищенню за допомогою шредера або вручну. Забороняється викидати в урну цілі (не розірвали) документи або окремі аркуші документів, в тому числі проекти документівПоширення конфіденційної інформації за межами Холдингу заборонено.Стаючи працівниками Холдингу, ми приймаємо на себе морально-етичні та юридичні зобов'язання не розголошувати комерційну таємницю.Внутрішні нормативні документи, які були розроблені співробітниками протягом роботи в Холдингу, є власністю Холдингу.  Зобов'язання зберігати комерційну таємницю Холдингу не скасовується з припиненням роботи в Холдингу, з якої б причини співробітник її не покинув.Співробітник Холдингу в письмовій формі приймає зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації.Співробітник Холдингу, що має доступ до комерційної інформації Холдингу, використовує її виключно з метою виконання службових обов'язків відповідно до положеннями законодавства України, цього Кодексу, внутрішніх документів Холдингу.
  Правила роботи з інформацією.Холдинг забезпечує розкриття інформації про свою діяльність відповідно до законодавства України на основі принципів достовірності, регулярності та оперативності її надання.Об'єм інформації, що надається клієнтам і партнерам, визначається характером наданих їм послуг відповідно до законодавства України, цього Кодексу та внутрішнім документам Холдингу.Клієнти і партнери Холдингу повинні і можуть бути впевнені в тому, що інформація про них, їх діяльність, включаючи інформацію про те, що вони – клієнти Холдингу, є конфіденційною і не підлягає розкриттю Холдингом, за винятком випадків, передбачених законодавством України або коли розкриття відбувається зі згоди клієнта, партнера і не суперечить умовам договору з ним.Співробітник Холдингу надає інформацію щодо діяльності компанії представникам засобів масової інформації відповідно до порядку, який регламентує взаємодію співробітника Холдингу із засобами масової інформації.Співробітники Холдингу зобов'язані стежити за збереженням її матеріальних і нематеріальних активів.Кожен співробітник Холдингу зобов'язаний дбати про безпеку Холдингу і не завдавати їй шкоди своєю дією чи бездіяльністю.Співробітникам Холдингу категорично забороняється самостійно проводити встановлення на свій персональний комп'ютер будь-яких додаткових пристроїв, а також програмного забезпечення, без відповідного дозволу відділу інформаційних технологій.У разі необхідності відлучитися з робочого місця, співробітник зобов'язаний заблокувати свій персональний комп'ютер з метою запобігання можливості несанкціонованого доступу до нього. Співробітникам Холдингу забороняється розголошувати іншим особам паролі доступу до операційної системи персональних пристроїв, паролі доступу в оперативні бази та супутнє програмне забезпечення.По завершенню роботи співробітники зобов'язані привести в порядок робоче місце, а також вимкнути свій персональний комп'ютер. 

 • Громадянська позиція та корпоративна соціальна відповідальність

  Ми живемо і працюємо в Україні і пишаємося цим. Ми поважаємо і дотримуємося законів України і вважаємо, що це єдино вірний шлях у здійсненні чесного бізнесу. Ми, як і будь-яка інша компанія, є однією із складових нашого суспільства: розвиваючись, створюючи робочі місця, впроваджуючи нові технології, виплачуючи податки, організація сприяє зростанню суспільного добробуту, поліпшенню якості життя в нашій країні. Ми формуємо цивілізований автомобільний ринок України.Ми впевнені, що повинні проявляти відповідальність за проведену політику, уникати дій, що можуть призвести до посилення соціальної напруженості, забезпечувати власне економічне здоров'я і процвітання.
  Соціальна відповідальність Холдингу перед суспільством - це:• надання якісних послуг кожному клієнту;• створення робочих місць та інвестиції в розвиток людського капіталу;• неухильне виконання вимог законодавства України;• ефективне ведення бізнесу; • врахування суспільних очікувань і загальноприйнятих етичних норм в практиці ведення справ; • здійснення благодійної діяльності.Соціально відповідальний бізнес для Холдингу - це не тільки благодійні та спонсорські акції, а й формування стійкого середовища для бізнесу, активна взаємодія з суспільством.Загальний підхід до формування та реалізації внутрішньо-корпоративних соціальних програм спрямований на посилення консолідації колективу Холдингу, об'єднаних виробничим процесом, і збереження властивих Холдингу базових цінностей.

 • Удосконалення корпоративної політики

  Керівництво Холдингу вважає своїм обов'язком постійне вдосконалення корпоративної політики. Для чого цей Кодекс може раз на рік переглядатися і доповнюватися.
  Внесення змін і доповнень, здійснюється тільки в кінці календарного року після завершення процедури їх публічного обговорення з вступом в силу з 01 січня наступного року.
  Дотримання корпоративних процедур і норм є обов’язковим для всіх співробітників Холдингу.

 • Дотримання цього Кодексу

  Співробітники Холдингу несуть відповідальність за дотримання всіх положень Корпоративного кодексу, беруть активну участь в їх обговоренні, при необхідності ініціюють зміни.
  Керівники підрозділів зобов'язані контролювати дотримання співробітниками корпоративних стандартів, правил і етичних норм організації.
  Співробітники, зацікавлені в уточненні або роз'ясненні правил, висвітлених у цьому документі, повинні звертатися до своїх безпосередніх керівників.
  Співробітники приймають на себе зобов'язання щорічно підтверджувати, що вони діють відповідно до цього Корпоративного кодексу Холдингу.
  Співробітники організації, які знають (або мають фактичну підставу припускати) про порушення цього кодексу або інші порушення правового характеру, що пов'язані з роботою Холдингу, повинні негайно повідомити про це відповідну посадову особу чи свого безпосереднього керівника.
  У разі недотримання положень цього кодексу Холдинг залишає за собою право застосовувати відповідні заходи дисциплінарного впливу аж до звільнення.
  Наша компанія вірить, що дотримання Корпоративного кодексу сприяє ефективності нашої діяльності та допомагає розвивати професійні здібності наших працівників.