Політика конфіденційності та правила використання матеріалів сайту www.gmgroup.ua

Шановний Користувач сайту www.gmgroup.ua!
Перед користуванням послугами сайту www.gmgroup.ua (далі – Сайт) радимо Вам уважно ознайомитись з викладеними в даній Політиці конфіденційності та правилами використання Сайту (далі – Політика), оскільки відвідуючи Сайт Ви автоматично погоджуєтесь з ними та приймаєте обов’язковість їх виконання. У разі незгоди з умовами даної Політики Ви повинні покинути Сайт.

1. Персональні дані
1.1. Залишаючи на Сайті контактні дані для зворотного зв’язку Користувач надає згоду ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест», як користувачу авторськими правами на Сайт, та іншим уповноваженим ним особами на обробку своїх персональних та реєстраційних даних (будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України, зокрема, але не виключно: для отримання знижок і спец-пропозицій від Сайту та його офіційних партнерів, забезпечення реалізації розіграшів, цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення маркетингових досліджень, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку, здійснення смс-розсилок). Зазначена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.1.2. База персональних даних знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/1.1.3. При залишенні контактних даних на Сайті персональні дані Користувача включаються до бази персональних даних ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест». Залишаючи на Сайті контактні дані для зворотного зв’язку Користувач підтверджує, що отримав повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних з метою та в обсязі, передбаченому чинним законодавством України, та підтверджуєте те, що з правами зазначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений, і про місцезнаходження бази персональних даних повідомлений. 1.4. Необхідною і достатньою умовою відкликання дозволу на використання згоди на обробку персональних даних є відправка листа за адресою – 29000, м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/1, з позначкою «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ», в довільній формі із зазначенням інформації про відмову від використання персональних даних та наступної інформації: ПІБ, адреса, рік народження, область, район, місто, вулиця/будинок/квартира, телефон.1.5. Залишаючи на Сайті контактні дані для зворотного зв’язку Користувач надає безумовну згоду на участь у акціях та спеціальних пропозиціях, що проводить ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест», або його партнери.1.6. При залишенні контактних даних на Сайті Користувач погоджується періодично отримувати електронні повідомлення від адміністрації Сайту на вказану при реєстрації електронну адресу. Дані електронні повідомлення можуть стосуватись як Сайту, та/або вашої діяльності як користувача сайту, так і інформації щодо Сайту та/або наших партнерів/клієнтів, заходів, що ними проводяться, акцій, знижок та ін. 1.7. Необхідною і достатньою умовою відмови від отримання розсилки є відправка листа за адресою – 29000, м. Хмельницький, вул. Вінницька, 1/1, з позначкою «ВІДМОВА ВІД РОЗСИЛОК», або за адресою електронної пошти au.mk.puorgmg%40eciffo в довільній формі із зазначенням інформації про відмову від отримання розсилок та наступної інформації: ПІБ, адреса, рік народження, область, район, місто, вулиця/будинок/квартира, телефон (для листів, надісланих поштою); ім'я, контактний номер телефону, зареєстрований e-mail на сайті (для електронних листів). При цьому Користувач втрачає можливість використання вказаних у розсилках пропозицій.1.8. Дані Користувача також передаються у випадку, коли є підстави добросовісно вважати, що отримати, використати, зберегти або розкрити таку інформацію необхідно з метою:- виконати або дотриматись вимог чинного законодавства;- виявити, припинити чи іншим чином попередити шахрайство, а також усунути технічні неполадки чи проблеми з безпекою;- захистити права, власність чи безпеку ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест», Користувачів Сайту чи суспільства в цілому, як це вимагається законодавством;- задовольнити вимогу правоохоронних органів, ухвалу/рішення суду чи в рамках інших законних процедур, або ж іншу вимогу згідно з чинним законодавством України.
2. При користуванні Сайтом Користувач повинен врахувати наступне:
2.1. ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест», не гарантує та не стверджує, що використання матеріалу, який розміщується на Сайті Користувачами, не зашкодить інтересам третіх осіб.2.2. При роботі Сайту використовуються файли cookie, за допомогою яких можлива ідентифікація браузера Користувачів, які відвідують Сайт повторно. В цих файлах можливе збереження налаштувань Користувачів та інших відомостей. Для зручності користування даним Сайтом використовується функція ремаркетингу. При роботі з цією функцією також використовуються файли cookie. Користувач може налаштувати браузер так, щоб відхиляти всі файли cookie чи оповіщати про їх відправку.2.3. За допомогою Google Analytics, Facabook Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, Яндекс Вебмайстер збирається статистика про відвідування Сайту, а саме: сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени Інтернет-провайдерів та країни походження наших відвідувачів, а також адреси сайтів, що були відвідані до та після сайту, тощо. Тим не менш, жодна з цих дій не пов’язана з Користувачем особисто та вимірюється тільки у сукупності.2.4. У разі, якщо Користувач відвідує сторінку Сайту, що містить веб-маяк, він звертається до комп’ютера Користувача для того, щоб визначити, між іншим, чи відвідував Користувач раніше цю сторінку або чи бачив він раніше певну рекламу. Веб-маяки - це невидимі файли, що знаходяться на сайтах, які відвідує Користувач. Веб-маяки не фіксують електронну адресу Користувача чи будь-яку іншу особисту інформацію.2.5. Зазначена в пунктах 2.3. і 2.4. інформація використовується з метою робити Сайт максимально зручним та корисним для Користувача, підтримувати, захищати і розвивати сервіси Сайту.2.6. Якщо Користувач Сайту використовує посилання відмінне від посилання на Сайт, він залишаєте Сайт www.gmgroup.ua. Це означає, що ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» не несе відповідальності за зміст сайту, на який веде певне посилання та не відповідає за пошкодження через відкриття та перегляд цього сайту або завантаження чи інше використання змісту. Якщо посилання з сайту третьої особи ведуть на Сайт www.gmgroup.ua, це не означає, що ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» підтверджує достовірність змісту сайтів третіх осіб чи те, що несе відповідальність за нього.2.7. ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» не несе відповідальності за упущену вигоду або упущений прибуток, недоотриманий дохід, втрату даних, або будь-які інші збитки Користувачів Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайту.2.8. ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» вживає заходів, щоб інформація на Сайті була достовірною. Але ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» не бере на себе відповідальність та не гарантує, що надана інформація та дані є точними, об`єктивними та актуальними на момент перегляду.2.9. ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» має право в будь-який час вносити зміни до цих умов. Зміни набувають чинності з моменту опублікування нової редакції умов на Сайті.2.10. Порушення вищевказаних умов буде розцінюватися як порушення прав інтелектуальної власності та прав на інформацію, що захищаються законом. У таких випадках ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» залишає за собою право на захист в судовому порядку відповідно до законодавства України.2.11. Усі права на Сайт та його зміст належать ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» або використовуються ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» за згодою із правовласниками.2.12. Інформація, яка знаходиться на Сайті має інформаційний характер.2.13. Використання Користувачем Сайту відбувається на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест», ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування даного Сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися, та які були спричинені тим, що Користувач мав доступ до цього Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо був попереджений про можливість таких пошкоджень та втрат.2.14. ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» в жодному разі не буде причетне до жодної із сторін прямого, непрямого, навмисного, або ненавмисного нанесення збитків за будь-яке використання Сайту, або на будь-якому іншому взаємопов’язаному Сайті включаючи, без обмеження, будь-які втрати доходів, гудвілу, втрату програм або інших даних у системі обробки інформації Користувача, навіть якщо ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» було швидко проінформоване про можливість таких збитків.2.15. При роботі з Сайтом Користувачу не надаються права інтелектуальної власності ні на сам Сайт, ні на його зміст, ні на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту.2.16. ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» не несе відповідальності за наслідками правочинів, укладених з особами за межами їх цивільної дієздатності.2.17. Будь-яке невиконання Політики з боку ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» не означатиме відмову від інших своїх прав.
3. Обов’язки та заборони Користувача
3.1. При користуванні Сайтом Користувач зобов’язаний3.1.1. неухильно дотримуватись умов даної Політики;3.1.2. використовувати Сайт тільки відповідно до норм чинного законодавства;3.1.3. відвідувати цю сторінку час від часу для перегляду поточної редакції Політики, оскільки ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» може у будь-який час переглянути її умови та поновити, а в новій редакції Політика буде так само обов’язковою для Користувача3.2. Користувачу забороняється: 3.2.1. залишати на Сайті контактні дані для зворотного зв’язку, використовувати Сайт, якщо він не згоден з Політикою; 3.2.2. використовувати Сайт неналежним чином;3.2.3. впливати або втручатись у роботу Сайту або отримати доступ до інформації не через стандартний інтерфейс. 3.2.4. використовувати Сайт, якщо він не досяг встановленого законодавством віку, коли він має право укладати угоди.
4. Умови використання матеріалів Сайту
4.1. Сайт та матеріали, які розміщені на Сайті, захищені правами інтелектуальної власності, у тому числі авторськими правами, правами на використання комерційних найменувань та торговельних марок, включаючи назву «ХОЛДИНГ GM GROUP» і логотип, та належать ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» або використовуються ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» згідно з ліцензією або за згодою власника таких прав. Матеріали, які захищені правами інтелектуальної власності, включають, але цим не обмежуються, дизайн, макетування, зовнішній вигляд, вид, графіку, фотографії, зображення, статті, розповіді та інші матеріали, які доступні на Сайті .4.2. Використання матеріалів Сайту допускається на таких умовах:4.2.1. Будь-яке інше використання, крім перегляду, завантаження та роздрукування сторінок Сайту для особистого, некомерційного використання, заборонене.4.2.2. Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено лише у некомерційних цілях для розміщення на сторінках Користувача, у блогах, соціальних мережах.4.2.3. Заборонено поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» або третьої сторони, якщо ТОВ «Технічний центр «Поділля-Інвест» вважатиме це за необхідне. Користувач Сайту повинен дотримуватися всіх авторських прав та інших приміток про власність на завантажені та/або копійовані матеріали.4.2.4. Скопійована інформація повинна містити посилання на Сайт як на джерело і повинна містити надпис: «Джерело: http://www.gmgroup.ua/». Розмір шрифту посилання не має бути менше шрифту тексту використовуваного матеріалу. Посилання обов'язкове незалежно від повного або часткового використання матеріалів.4.2.5. Використання фотографій Сайту дозволяється за умови зазначення джерела Сайту. Якщо на фотографії присутнє вотермарк Сайту, його збереження при використанні фотографій обов'язкове.
Користувач погоджується з політикою та умовами користування Сайтом, а також з переданням та обробкою даних, підтверджує своє повноліття та дієздатгість.